Spørsmål og svar om utfasing av lilial

Spørsmål og svar om utfasing av lilial

Hva er bakgrunnen for denne endringen?
Stoffet har i mange år vært regnet som trygt å bruke i kosmetikk, og den siste sikkerhetsvurderingen av SCCS ble gjort i 2019. På grunn av usikkerhet knyttet til konsekvensene av samlet eksponering (fra mange forskjellige produkter fra ulike bransjer) stanses bruken nå i samsvar med EUs kjemikalieregelverk. Det spesielle med akkurat dette stoffet er at det reguleres av to forskjellige EU-regelverk. I dette tilfellet «vinner» kjemikalieregelverket over kosmetikkregelverket (derav EN dato for salgsstopp. Kosmetikkregelverket har vanligvis én dato for leverandør/produsent og én for sluttleddet).

Årsaken til det hele er at duftstoffet lilial er klassifisert som en såkalt CMR (karsinogent/mutagent/reproduksjonstoksisk). Det har det vært hele tiden, men bruk i hudpleie og kosmetikk i angitte doser har altså lenge og ifølge flere sikkerhetsvurderinger vært regnet som trygt. Likevel er det usikkert hvilke effekter samlet bruk i mange produkter (ikke bare hudpleie) over lengre tid vil kunne ha. Det er ikke bevist at stoffet er trygt nok i henhold til kjemikalieregelverket.

Som med alle stoffer er det en alltid et spørsmål om eksponering og risiko. Mange av stoffene vi omgir oss med, kan medføre risiko ved høy eksponering, og nettopp derfor setter man grenseverdier – med gode marginer. Ved usikkerhet er det regelverkets oppgave å ta høyde for det man ikke vet, og derfor vil det ikke være tillatt å selge noen produkter med lilial fra og med 1. mars. Datoen gjelder etter en gjennomgang/harmonisering av ulike regelverk som angår mange forskjellige substanser (ikke bare dem som brukes i hudpleie). Man måtte sette en dato for utfasing, og det ble 1. mars, men det betyr ikke at et produkt med lilial plutselig er utrygt eller ikke kan brukes etter denne datoen.

Hva gjør jeg med salongproduktene?
Regelverket gjelder både salg og profesjonell bruk, og produkter med lilial skal verken selges eller brukes i behandlinger. Imidlertid kan sluttforbrukeren som sagt fortsette å benytte produktet privat også etter 1. mars.

Hva gjør jeg nå med produkter som inneholder lilial?
Det er altså ikke slått fast at lilial er utrygt/farlig ved nåværende bruk av f.eks. ett eller noen hudpleie- eller kosmetikkprodukter. Det som ligger bak beslutningen / den nye klassifiseringen er at det ikke er bevist at stoffet er trygt/ufarlig ved samlet/aggregert/høy eksponering over tid. Grenseverdiene for kosmetikk er satt med marginer som er tilpasset kosmetikk, ikke produkter fra andre bransjer. Lilial inngår i mange konsumentprodukter, fra hudpleie, hårpleie og parfyme til rengjøringsmidler, fargestoffer og skokrem.

Tidspunktet 1. mars 2022 er satt for at produsentene skal rekke å omstille seg og selge ut det de har på lager. Tekst fra beslutningen: Compliance with the new or updated harmonised classifications should not be required immediately as a certain period of time is necessary to allow suppliers to adapt and to sell existing stocks.

Det dreier seg altså ikke om en tilbakekalling av ubrukbare produkter. Dermed kan sluttkunden bruke opp produktene sine som vanlig også etter 1. mars. Produktene kan fint selges frem til 1. mars, og du kan planlegge innkjøpene dine deretter. Vi slutter å selge produkter med lilial 21. februar, og tar ikke tilbake produkter.

Når kommer det nye produkter?
Det tar lang tid å endre på produkter, og dessverre blir ikke alle berørte produkter ferdige i tide. Altså vil det i en kort periode kunne bli mangel på enkelte produkter som Exuviance dessverre ikke har rukket å omformulere ennå, og som vi vil bli nødt til å reste. Vi kommer tilbake så snart vi vet mer om når nye sammensetninger er klare for salg. Per i dag vet vi følgende:

Exuviance Professional

  • Purifying Clay Masque i salgsstørrelse er allerede i restordre og forventes å komme i april/mai. Klinikkstørrelsen kommer forhåpentligvis samtidig.
  • Gentle Cleansing Creme og Ultra Restorative Creme i både salgsstørrelse og klinikkstørrelse forventes å komme til oss innen 1. mars.
  • Bionic Tonic (pads) forventes også å komme innen 1. mars.
  • Total Correct Hydrate forventes i mars.
  • Evening Restorative Complex i både salgsstørrelse og klinikkstørrelse forventes å ankomme i april.
  • Bionic Tonic klinikkstørrelse er allerede i en ny lilial-fri sammensetning.

NEOSTRATA

  • Renewal Cream vil dessverre utgå. I forbindelse med denne endringen vil ikke sammensetningen endres og vi stopper salget 21. februar.